EDİTORYAL İÇERİK

Tekstil Business, editoryal içeriğini tekstil sektörünün teknik, tasarım, üretim, satış ve know-how süreçlerinin tümünü kapsayacak şekilde oluşturmuştur. Tekstil makine ve teknolojileri, doğal ve yapay tekstil hammaddeleri, iplik ve elyaf alanındaki çalışmalar, sektörün güncel gelişmeleri, önemli Ar-GE çalışmaları, firmaların piyasadaki mevcut konumları ve üretimleri genel içerikte yer almaktadır. Sektörün tedarik zincirindeki bütün unsurlar haber, gündem, dosya, teknik tekstil/nonwoven, söyleşi ve makale başlıklarında okuyuculara sunulmaktadır.

HABER: Tekstil Makinaları, teknolojileri, yedek parça ve aksesuarları, tekstil kimyasalları ve yardımcı maddeleri, elyaftan ipliğe, dokumadan terbiyeye kadar bütün tekstil üretim süreci, satış ve sonrasındaki hizmetler, sektör kurum ve kuruluşları ile firmaların çalışmaları bu başlık altında yer almaktadır. Haberler, sektörün güncel gelişmeleri hakkında okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

GÜNDEM: Hızlı bir üretim-pazarlama süreci olarak öne çıkan tekstil sektöründe gündemi belirleyen önemli etkinlik ve organizasyonlar, kurum ve kuruluşların önemli çalışmaları detaylı olarak bu başlıkta toplanmıştır. Tekstil, teknik tekstil, teknoloji, kimyasallar vb. başlıklardaki fuarlar Gündem’de okuyucularla buluşmaktadır. Bu başlıkta, sektör temsilcilerinin güncel gelişmelere dair görüşleri de yer bulmaktadır.

DOSYA: Tekstil Business, her sayısında belirlediği dosya konusu ile okuyucularını bu çerçevede detaylı olarak bilgilendirmektedir. Elinizde bulunan Media kit'te duyurulan bu dosya konuları sektörün güncel gelişmelerinin yanı sıra, uzun süreli yapısal konularını da içermektedir. Dosya çalışmaları makine ve teknoloji, teknik tekstiller, doğal ve yapay elyaf teknolojileri, dokuma ve örme teknolojileri gibi alanlardaki yeni teknolojiler, makroekonomik dengelere bağlı olarak küresel ve yerel sektörün dönüşümü ile sürdürebilirlik, verimlilik ve tasarruf gibi yükselen yeni değerleri sektör çerçevesinden ele almaktadır.

TEKNİK TEKSTİLLER / NONWOVENLAR: Kullanım alanı sürekli genişleyen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler, Tekstil Business’ın editoryal içeriğinde önemli bir yere sahiptir. Uzay teknolojilerinden medikal uygulamalara, giyimden otomotiv ve inşaat çalışmalarına kadar birçok alanda her geçen gün kullanım alanı artan bu teknik tekstiller ve nonwoven ürünler konusunda da okuyucular detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

TEKNOLOJİ: Yoğun bir teknolojik alan olan tekstil sektörünün teknoloji ve ekipmanları, yedek parça ve aksesuarları en güncel konular arasında yer almaktadır. Bu başlıkta teknolojik gelişmeler, Ar-GE çalışmaları ve yatırımları, pazarın yeni teknolojilerinden beklentileri ve yeni nesil teknolojilerin sektöre sunduğu yeni olanaklar bu çerçevede değerlendirilmektedir.

SÖYLEŞİ: Tekstil sektörü profesyonel ve uzmanların hem yönetim hem de üretim aşamasında söz sahibi olduğu niş bir alandır. Bu nedenle, bu uzmanlarla hem sektörün güncel durumu hem de yenilikler hakkında söyleşi ve röportajlar gerçekleştirilmektedir. Sektör temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerine odaklanan bu söyleşiler, okuyucuları hem firmalar bazında hem de sektörün küresel ve yerel görünümü hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

MAKALE: Tekstil sektörünü yakından ilgilendiren, sektöre farklı bir bakış açısı getiren, akademik nitelikli makaleler  Yayın Kurulu’nun onayından sonra dergimizde yayımlanmaktadır. Türk ve dünya üniversitelerinden önemli akademisyenlerin yanı sıra sektör uzmanları tarafından hazırlanan makalelerin ana konu başlıklarını şunlar oluşturmaktadır; tekstil teknolojileri ve yenilikler, elyaf segmentindeki gelişmeler, iplik ve kumaş süreçlerinde yenilikler, doğa dostu-sürdürülebilir üretime dönük yenilikçi teknolojiler, Ar-GE çalışmaları.